Borkum Strandzelt

Borkum Strandzelt


Aquarell

30/40 cm